1a

Klassenleitung: Frau Touam

1b

Klassenleitung: Frau Ledroit

2a

Klassenleitung: Frau Jentner

2b

Klassenleitung: Frau Zander

3a

Frau Dr. Schmitt-Huf

3b

Klassenleitung: Frau Schäfer

4a

Klassenleitung: Frau Weidemann

4b

Klassenleitung: Frau Noreiks